Menu
 Profil společnosti 
 Belar 
 Produkty a služby 
 Reference 
 Osvědčení 
 Kontakty
  Profil společnosti

BOHEMIA ELAST a.s. 

BOHEMIA ELAST a.s. vznikla 13.10.1997 zápisem do Obchodního rejstříku, i když výroba kompozitů byla zahájena již v roce 1996 firmou František Mašek VKZ, Hovorčovice.

BOHEMIA ELAST, kompozit, ze kterého jsou veškeré naše výrobky má název BELAR®. Základní filozofií akciové společnosti je ekologická výroba, tj. zhodnocení druhotné suroviny na užitečné výrobky ke zlepšování životního prostředí se zpětnou možností nové recyklace. Konkrétně se jedná o využití pryžového granulátu z ojetých osobních pneumatik, pojeného kapalným kaučukem a zpracovaném v tepelně-tlakovém technologickém procesu v kompozit do požadovaného tvaru.

Ekologické použití těchto produktů je právě ve zmíněném vlivu hluku a vibrací na životní prostředí, na lidský organismus, který je těmito civilizačními vlivy nadměrně zatěžován.

Naše antivibrační rohože byly schváleny pro provoz na Českých drahách. BOHEMIA ELAST a.s. obdržela TPD od ČD dne 11. 2 . 2002.

Tento faktor určuje naše základní výrobky a využití v jednotlivých odvětvích:

  • antivibrační rohože pro náročné stavby, silniční a kolejové dopravce, rekonstrukce železničních a tramvajových tratí 

  • protihlukové tvárnice do systému protihlukových stěn 

  • ostatní oblasti stavebnictví, strojírenství a sportu 

  • bokovnice a systém uložení pro tramvajové kolejnice NT1 

  • pochůzkové tvárnice 

  • kabelové lávky 

Tyto produkty se zahrnují do projektů staveb, kde vznikají tyto škodlivé vlivy primárně nebo do projektu staveb, kde už jen sekundárně lze snížit následky těchto škodlivých vlivů hluku a vibrací.

Všechny naše výrobky mají certifikační osvědčení z ITC Zlín. 

Naše výrobky byly v roce 2003 také certifikovány ve Slovenské republice. Certifikován byl systém pro železniční a tramvajovou dopravu.

Kompozit BELAR® je chráněn osvědčením užitého vzoru u patentového úřadu.