Menu
 Profil společnosti 
 Belar 
 Produkty a služby 
 Reference 
 Osvědčení 
 Kontakty
  Produkty a služby

BELAR® 

Je to elastická kompozitní hmota zhotovená z pryžového granulátu pojeného polybutadien- polyuretanovým pojivem. Tyto výrobky se vyznačují výbornou schopností tlumit přenos vibrací mezi zdrojem těchto vibrací a okolní konstrukcí, čímž působí jako "vibroizolace".  
Z hmoty BELAR® jsou vyráběny zejména rohože a desky vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Hmota BELAR® je odolná vůči hydrolýze v horké páře, vůči působení vodných roztoků kyselin, zásad, solí, destilované a mořské vody. BELAR® je odolný vůči mikrobům, chemicky neutrální, zdravotně nezávadný. Není odolná vůči transformátorovému oleji.
 
Hořlavost B3, barva černá

Výrobky a aplikace hmoty BELAR® 

Antivibrační rohože AR - BELAR® 

Standardní rozměry: šířka 500 mm, délka 1500 mm, tloušťka 10 - 50 mm. Jiné rozměry jsou možné na základě projednání s obchodním oddělením. Provedení hran je rovné nebo se zámkem. 
Objemová hmotnost od 650 kg/m3 do 1100 kg/m3.

Tyto rohože jsou užívány:

  • Při výstavbě nových a rekonstrukci starých kolejových tratí - železnice, tramvaje i metro - vhodných umístěním v konstrukci kolejového lože zajistí omezení přenosu otřesů a vibrací z kolejového vozidla do okolního prostředí. 

  • Pružné podložky po hlučné stroje a plovoucí základy strojů - ochrana stavební konstrukce před zavlečením rušivých vibrací z těchto strojů 

  • HSV činnost - do základů budov při ochraně staveb před zavlečením rušivých vibrací z okolního prostředí (například blízkost metra, železnice, tramvaje) nebo od uvnitř instalovaných technologických celků (výtahové šachty, klimatizační jednotky, dieselagregáty, generátory, chladící věže, ventilátory apod.). Odstranění kročejových vibrací - prefabrikovaná schodiště, Teraso-desky apod. 
     


 

Bokovnice BT 

Vyrábí se vnitřní a vnější profil v délce 1500 mm pro tramvajové kolejnice NT1 a Ri60 a umísťují se na obou stranách stojiny kolejnice. Bokovnice jsou součástí našeho komplexního systému pro kolejovou dopravu omezující přenos hluku a vibrací z pojíždějícího kolejového vozidla do okolního prostředí a izolující kolejnice proti bludným proudům. Systém uplatňujeme na rovných úsecích tratě,
v křižovatkách i u výměn a odvodnění. 

 

 

Protihlukové tvárnice PHT 

Protihlukové tvárnice jsou určeny ke kompletaci systému protihlukových stěn. Tvoří na nich pohltivou část, která je směrována ke zdroji hluku.

Nejvíce se osvědčilo zabudování našich protihlukových desek do betonových panelů ať již systémem zalití nebo zasunutím do drážky a uchycením plastovými lištami. Velmi vhodná je aplikace lepení PHT na stabilizovaný podklad při dodatečné úpravě odrazové stěny na pohltivou, resp. snížení přenosu hluku z hlučného prostředí / strojovna / do okolního prostředí. 

Desky se vyrábí v síle 50 a 80 mm při útlumu 6 a 13 dB . Standardní rozměry jsou 500x500 mm, avšak dle typu PHT jsou možné individuelní úpravy. Protihluková tvárnice se skládá ze dvou až tří vrstev, lícová část se skládá z pryžového granulátu. PHT se dodávají v černé barvě, požadovaný odstín výrobku je dosažen nanesením speciální proti UV záření odolné barvy. Aplikace je válečkováním nebo stříkáním. 

 

 
 

Pochůzkové dlaždice Be - PD 

Dlaždice jsou vyráběny ze základního kompozitu BELAR® a jsou určeny pro pěší zóny nebo jako dlaždice přímo na chodníky k domům. 

Základní rozměry jsou 500 x 500 x 35 mm. 

Na zvláštní přání mohou být na lícové straně opatřeny mramorovou mozaikou. 

 


 

Kabelové lávky KL 

Kabelové lávky vyráběné z kompozitu BELAR® jsou původně určeny pro koaxiální kabely používané v radiokomunikacích.Standardní typ je určen pro 4 kabely v základním rozměru 500 x 250 x 70 mm s příslušným zakrytím po celé ploše. 

K těmto kabelovým lávkám se též dodávají pochůzkové dlaždice z téhož kompozitu o rozměru 500 x 500 x 40 mm. 

Určení tohoto systému je pro střechy výškových domů, kde se instalují antény buněk mobilních telefonů.