Menu
 Profil společnosti 
 Belar 
 Produkty a služby 
 Reference 
 Osvědčení 
 Kontakty
  BELAR®

Charakteristika

Je to elastická kompozitní hmota zhotovená z pryžového granulátu pojeného polybutadien- polyuretanovým pojivem. Tyto výrobky se vyznačují výbornou schopností tlumit přenos vibrací mezi zdrojem těchto vibrací a okolní konstrukcí, čímž působí jako "vibroizolace". 
Z hmoty BELAR® jsou vyráběny zejména rohože a desky vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Hmota BELAR® je odolná vůči hydrolýze v horké páře, vůči působení vodných roztoků kyselin, zásad, solí, destilované a mořské vody. BELAR® je odolný vůči mikrobům, chemicky neutrální, zdravotně nezávadný. Není odolná vůči transfomátorovému oleji.

Další vybrané vlastnosti a údaje:

Elektroizolační vlastnosti:

Zkušební napětí (V)

100

500

1000

2500

Izolační odpor (MΩ)

2801

2580

2040

1390

Hořlavost

C3

Barva

černá

Standardní rozměry rohoží

šířka 500 mm

délka 1500 mm

tloušťka 10 až 50 mm

Jiné rozměry jsou možné na základě projednání s obchodním oddělením.
Provedení hran je rovné nebo se zámkem

Objemová hmotnost

od 650 kg/m3 do 1100 kg/m3

Užití

Tyto rohože jsou užívány:

  • Při výstavbě nových a rekonstrukci starých kolejových tratí - železnice, tramvaje i metro - vhodným umístěním v konstrukci kolejového lože zajistí omezení přenosu otřesů a vibrací z kolejového vozidla do okolního prostředí

  • Pružné podložky pod hlučné stroje a plovoucí základy strojů - ochrana stavební konstrukce před zavlečením rušivých vibrací z těchto strojů

  • HSV činnosti - do základů budov při ochraně staveb před zavlečením rušivých vibrací z okolního prostředí (například blízkost Metra, železnice, tramvaje) nebo uvnitř instalovaných technologických celků (výtahové šachty, klimatizační jednotky, dieselagregáty, generátory, chladící věže, ventilátory apod.). Odstranění kročejových vibrací - prefabrikovaná schodiště, Teraso-desky apod.

Další aplikace

  • Protihlukové tvárnice se zvukovou pohltivostí až 13 dB

  • Bokovnice pro tramvajové tratě - obalení kolejnice způsobuje útlum hluku a vibrací a pro výborné elektroizolační schopnosti izolace kolejnic proti bludným proudům

  • Pochůzkové dlaždice

  • Možné jsou i další aplikace využívající elektroizolačních a tlumících vlastností hmoty BELAR®.